การติดตามการขนส่ง

ระดับการให้บริการของ IAA Logistics เริ่มต้นคือการตรวจสอบและติดตามสินค้าที่เฉพาะเจาะจงในระหว่างการขนส่ง  IAA Logistics จะติดตามสถานะทั้งหมดตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า การตรวจสอบสินค้าแบบเรียลไทม์แสดงให้เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับการขนส่งสินค้าระหว่างการขนส่งหรือระหว่างขั้นตอนการขนส่ง การติดตามสถานที่และการตรวจสอบสภาพของสินค้าจะตรวจสอบคุณภาพของสินค้า ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตสามารถวางแผนได้ดีขึ้นและดำเนินการเชิงรุกในกรณีที่เกิดความล่าช้า

Read more