ขั้นตอนทางศุลกากร

บริการของเราครอบคลุมทุกด้านของขั้นตอนทางศุลกากรและรวมถึง :

  • พิธีการศุลกากรเต็มรูปแบบ
  • คลังสินค้าทัณฑ์บน
  • การเคลื่อนไหวการขนส่งสาธารณะ
  • การจำแนกสินค้าโภคภัณฑ์
  • การเป็นตัวแทนทางการเงิน
  • การตรวจจำแนกประเภทและการตรวจสอบความถูกต้อง
  • รายงานการกำกับดูแล
  • เตรียมรายการเอกสารที่ซับซ้อน
  • กลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา / การคืนเงิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *