ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
บริษัท ไอเอเอ โลจิสติกส์ จำกัด
เลขที่ผู้เสียภาษี 0105559111898
98/9 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

Tel. 077-547-123
Fax. 077-547-232
Website : www.iaalogistics.co.th
Email : info@iaalogistics.co.th

สาขาสระบุรี
95 หมู่ 4 ต.หนองปลิง อ. หนองแค จ. สระบุรี 18140
โทรศัพท์ +66(0) 36 298 401
คุณผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ +66(0) 81 270 7777
คุณภัทราวุธ เยี่ยมสวัสดิ์ +66(0) 83 234 7777
คุณอรรถวิท เยี่ยมสวัสดิ์ +66(0) 92 185 9999