รถขนส่ง

สภาพอากาศเป็นปัจจัยหลักในการก่อให้เกิดความเสียหาย กับตัวสินค้า เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ต้องหลีกเลี่ยง สภาวะเปียกชื้น เช่น สินค้าประเภทอุปโภคบริโภค

ดังนั้นทางบริษัทจึงได้สั่งทำรถ Side curtain ขึ้นเป็นการ เฉพาะเพื่อดูแลรักษาสินค้าของลูกค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเมื่อทำการขนส่งกับทางบริษัทฯ

Maintenance service
เพื่อให้รถบรรทุกสินค้ามีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงมีการจัดการดังนี้ บริษัทฯ ได้จัดจุดพักรถและช่างซ่อมบำรุง สำหรับรถบรรทุกสินค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่รถบรรทุกสินค้า

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เพื่อจัดการ อบรมพนักงานขับรถบรรทุก เพื่อการขับรถอย่างถูกวิธีและ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานขับรถขณะปฎิบัติงาน

  • รถบรรทุกพ่วง
  • รถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้ผ้าใบเปิดข้าง
  • รถสิบล้อ