นโยบาย

ที่ ไอเอเอ โลจิสติกส์ เรามุ่งมั่นให้บริการขนส่งโลจิสติกส์ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ความปลอดภัย
เรามั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและสนับสนุนโดยมุ่งเน้นที่การปฏิบัติตามข้อกำหนด

กระบวนการมาตรฐาน
เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการสำหรับลูกค้าและธุรกิจของเราซึ่งทำให้ลูกค้าได้รับความไว้วางใจไม่ว่าจะทำธุรกิจที่ไหนก็ตาม